Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Wyniki Referendum

Uprzejmie informujemy iż, w związku z przeprowadzanym w dniach 01.12.2021 r. – 31.12.2021 r. referendum w sprawie podjęcia decyzji o podziale działki nr 135 z arkusza 11, obręb Jeżyce w Poznaniu wśród członków Spółdzielni, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu w budynkach:
 Jeżycka 48, Norwida 15 i Norwida 19
uprawnieni głosowali w sposób następujący:

wariant I – 201 głosów
wariant II – 10 głosów
nie mam zdania – 8 głosów
8 kart nieważnych

Tak więc w wyniku przeprowadzonego referendum najwięcej mieszkańców opowiedziało się za wariantem I tj. podziałem działki nr 135 na dwie odrębne działki – istniejące budynki mieszkalne na dwóch odrębnych działkach o zbliżonej powierzchni.