AKTY PRAWNE I FORMULARZE

 

1. STATUT SM “BLOK” nowy

2. Regulamin udostępniania dokumentów S.M.”BLOK”

3. Regulamin rozliczenia c.o., c.w.u., z.w. w S.M.”BLOK”

4. Wniosek o wgląd do dokumentów S.M.”BLOK”

5. Wniosek o wykonanie kopii dokumentów S.M.”BLOK”

6. Oświadczenie o ilości mieszkańców S.M.”BLOK”

7. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych tekst ujednolicony

8. Prawo spółdzielcze tekst ujednolicony

9. Zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 2017

10. Regulamin porządku domowego S.M.”BLOK”

11. Regulamin Rady Nadzorczej S.M.”BLOK”

12. Wniosek o nie drukowanie książeczki opłat czynszowych

13. Instrukcja – zalanie mieszkania z winy Spółdzielni