20 maja 2019

Zarząd S.M.”BLOK” uprzejmie informuje, że w dniu 24 maja 2019 r. zakończy się sezon grzewczy 2018/2019.

 

15 maja 2019

Z powodu niskich temperatur powietrza Spółdzielnia Mieszkaniowa “BLOK” postanawia nie wyłączać w tym tygodniu centralnego ogrzewania.

 

8 maja 2019

Przegląd instalacji  elektrycznej w budynku przy ul.Norwida 15 nie rozpocznie się w zaplanowanym terminie z powodu choroby wykonawcy.  Zostanie wyznaczony nowy termin, o którym poinformujemy Państwo w komunikacie na klatkach schodowych i stronie internetowej.

18 kwietnia 2019

Informujemy, że Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej “BLOK” w dniu 11. 04. 2019 roku podjęła uchwałę o powołaniu Głównej Księgowej  Pani mgr Aldony Szawan w skład Zarządu  SM “BLOK” na Zastępcę Prezesa Zarządu.

 

21 grudnia 2018

Z dniem 1 stycznia 2019 roku likwidacji ulega stacjonarny numer telefonu Grupy Konserwatorów 61 848 12 11.

Prosimy o korzystanie wyłącznie z numeru komórkowego 725 110 210.

 

14 grudnia 2018

W dniach 18-19 grudnia 2018 r. od godziny 16:00 przy ul. Jeżyckiej 9/11 będzie przeprowadzony przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniach.

Kontrole przeprowadzi firma ELMAH.

tel. kontaktowy: 502 504 890 ( Pan Marek)

W przypadku trudności z udostepnieniem mieszkania w podanym czasie prosimy o telefoniczne ustalenie nowego terminu z osobą wykonującą przegląd.

 

14 grudnia 2018

Oddział Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP informuje, że w dniu 15 grudnia br. (sobota) w godzinach 12:30 – 14:30 z powodu uroczystości z okazji 100-lecia Niepodległości  i 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego, przed budynkiem Oddziału OSP przy ul. Norwida 14, zamknięta dla ruchu będzie ul. Norwida na odcinku od ul. Barzyńskiego do Norwida 19 – do końca posesji Norwida 14.

W czasie trwania uroczystości utrudniony będzie wyjazd z parkingu.

 

30 września 2018

W dniu 05.11.2018r rozpoczyna się remont zewnętrznych schodów wejściowych do lokalu użytkowego Salon Fryzjerski “Bo Włos Ma Swój Głos” w szczycie budynku. Zakończenie planowane jest na dzień 12.11.2018 r.

 

28 września 2018

Zatrudnimy Konserwatora.

Szczegóły oferty na naszej stronie głównej.

Podania (cv oraz list motywacyjny) proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@smblok.pl lub składać osobiście w siedzibie Spółdzielni przy ul. Dąbrowskiego 18 do dnia 12 października 2018 r.

Więcej informacji pod nr tel. 618473221.

 

25 września 2018

Nadal usuwamy awarię przesyłu ciepłej wody na nieruchomości przy ul.Kościelnej 42,44, Mylnej 52,54, 54A. Przewidywany termin usunięcia awarii to środa 26 września i do tego czasu mogą wystąpić niedogodności w korzystaniu z ciepłej wody.

Dodatkowo mamy przerwę w dostawie ciepłej wody spowodowaną awarią zaworu. Usterka zostanie dziś usunięta przez firmę Veolia Energia S.A.

Bardzo przepraszamy za utrudnienia.

25 września 2018

W dniu 26 września br. rozpoczynamy sezon grzewczy. W celu odpowietrzenia instalacji grzewczej przypominamy o obowiązku odkręcenia zaworów przy grzejnikach.

Jeżeli Państwa grzejnik pozostanie zimny należy o tym fakcie powiadomić Dział Konserwacji tel. 725 110 210, który sukcesywnie będzie usuwał zapowietrzenie.

 

24 września 2018

W dniach 26 i 27 września  br. wykonany zostanie remont instalacji odgromowej budynku Dąbrowskiego 97 od strony ul.Dąbrowskiego i Janickiego.

 

21 września 2018

UWAGA! Awaria przesyłu ciepłej wody na nieruchomości przy ul.Kościelnej 42,44, Mylnej 52,54, 54A. Przewidywany termin usunięcia awarii to 24 września (poniedziałek) i do tego czasu mogą wystąpić niedogodności w korzystaniu z ciepłej wody. Bardzo przepraszamy za utrudnienia.


 

21 września 2018

Rozpoczynamy remont wind w budynku przy ul.Dąbrowskiego 18. Podczas remontu jednej windy będzie można korzystać z drugiej. Przepraszamy za utrudnienia.

 


21 września 2018

W dniu dzisiejszym w budynku przy ul.Mylnej 52 został położony przez firmę VECTRA sieciowy kabel telekomunikacyjny ( telewizja/Internet/telefon). Firma ta przedstawi mieszkańcom ofertę i warunki korzystania z usług telekomunikacyjnych.

 


11 września 2018 r.

W dniu 20 września rozpocznie się malowanie klatki schodowej w budynku przy ul.Mylnej 52. Planowany czas trwania prac to ok. 2 tygodnie. Jedna z suszarni będzie udostępniona wykonawcy na pomieszczenie socjalno-magazynowe na czas wykonywania pracy. Przepraszamy za utrudnienia spowodowane malowaniem klatki.

 


06 września 2018 r.

Potrzebujemy Gospodarza Domu. Informacja w Dziale Kadr i Administracji tel. 61 847 32 21 w. 36.

 


21 sierpnia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Poznaniu zaakceptował w całości wyniki obrad Walnego Zgromadzenia Członków S.M.”BLOK” z 11 czerwca bm w tym zatwierdził :
1. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok,
2. Podział nadwyżki bilansowej,
3. Zmiany w Statucie Spółdzielni,
4. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

 


20 sierpnia 2018 r.

Wydział Nieruchomości Urzędu Miasta Poznania odpowiedział na kolejną skargę Spółdzielni na uciążliwe skutki działania “Klubu u Bazyla”. Aby zobaczyć skan pisma kliknij tutaj.


 

20 sierpnia 2018 r. 

Zakończenie ankiety dotyczącej likwidacji zsypu w budynku przy ul.Jeżyckiej 48.

Kliknij aby zobaczyć raport.


 

8 sierpnia 2018 r.

W dniach od 10 sierpnia do 10 września S.M.”BLOK” przeprowadzi deratyzację czyli odszczurzanie w budynkach: Jeżycka 48, Norwida 15,17 i 19.

Aby nie dostarczać nieświadomie pokarmu szczurom wszyscy mieszkańcy są proszeni o:

  1. Nieprzechowywanie żywności w piwnicach.
  2. Niepozostawianie jakiejkolwiek żywności na terenie osiedla.
  3. Niewyrzucanie jakiejkolwiek żywności przez okno.
  4. Wysprzątanie i uporządkowanie posiadanych piwnic.

W piwnicach zostaną wyłożone trutki na szczury i w związku z tym prosimy uważać na dzieci i zwierzęta domowe aby nie dotykały, nie spożywały i nie niszczyły trutek.

Wysprzątanie i uporządkowanie posiadanych piwnic utrudni szczurom zagnieżdżanie się.

Przez cały miesiąc będą wyłożone wysokiej jakości trutki, po spożyciu których zatruty szczur ulega mumifikacji (wysuszeniu), co eliminuje nieprzyjemne skutki rozkładu nieżywych zwierząt.

 


27 lipca 2018 r.

W dniu 17 lipca w siedzibie Spółdzielni odbyło się zebranie z mieszkańcami dotyczące remontu instalacji elektrycznej i likwidacji instalacji gazowej w budynku przy ul.Mylnej 58 z powodu zbyt malej ilości kanałów wentylacyjnych. Prace muszą być przeprowadzone bardzo pilnie.

Mieszkańcy wypełniają wnioski “W-DO” o zwiększenie mocy przyłączeniowej energii elektrycznej do ENEA Operator S.A. Poznań do dnia 30 lipca 2018 r. i składają je w Spółdzielni.

 


23 lipca 2018 r.

Jak podaje jeden z portali Sejm uchwalił ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR), które przygotowało projekt. Efektem przekształcenia jest wyeliminowanie problemów z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.

“Jesteśmy już jedną nogą w rzeczywistości bez gigantycznych i niespodziewanych podwyżek opłat za użytkowanie. Rozwiązujemy problemy z użytkowaniem wieczystym. Odpowiadamy na potrzeby społeczeństwa. Na potrzeby 2,5 mln użytkowników wieczystych, którzy nie mieli pełnego prawa, nie mieli własności do działek leżących pod ich mieszkaniami” – powiedział minister Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

Przyjęta ustawa będzie dotyczyła nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe. To umożliwi stopniową likwidację użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe, podał także resort.

“Dzięki ustawie od 1 stycznia 2019 roku wszyscy, którzy w Polsce posiadają mieszkanie albo dom, będą ich pełnymi właścicielami. Zabezpieczyliśmy środki na potrzeby ksiąg wieczystych i sądownictwa, tak by ta operacja przebiegała sprawnie” – dodał wiceminister Artur Soboń. 

Ustawowe przekształcenie prawa do gruntu rozwiązuje problemy z przekształceniem na podstawie dotychczasowych przepisów i problemy powstające przy aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste na gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe. Rozwiązania mają charakter kompleksowy. Obejmuje wszystkich użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, czytamy dalej.

Ustawa zakłada odpłatność na poziomie zapewniającym właścicielom gruntów dochody porównywalne do wynikających z dotychczasowego systemu opłat za przekształcenie praw użytkowania wieczystego. Przewiduje też waloryzację opłat po przekształceniu. W przyszłości trudniejsze będzie powstawanie współużytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe. “Opóźnione” przekształcenie nastąpi z dniem oddania budynku do użytkowania. Ustawa znacznie ograniczy przypadki ustanawiania nowych praw użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe.

Link do strony Senatu: https://www.senat.gov.pl/wydarzenia/art,4885.html

Link do treści ustawy: https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/dokumenty/druki/900/910.pdf

 


24 lipca 2018

W dniu 17 lipca br. odbyło się spotkanie z mieszkańcami budynku przy ul.Mylnej 58. W spotkaniu udział wzięli: specjalista ds. instalacji gazowych z firmy ULGAZ, specjalista ds. wentylacji, mistrz kominiarski, inżynier budownictwa, Zarząd S.M.”BLOK”  i Dział Remontów S.M.”BLOK”.

 

Spotkanie otworzył je Prezes Spółdzielni opisując sytuację, która zmusza do odcięcia dopływu gazu do budynku z czym wiąże się konieczność wykonania  remontu instalacji elektrycznej. Kilka lat temu wykonano remont instalacji gazowej lecz z dzisiejszego punktu widzenia powinien być przeprowadzony remont instalacji elektrycznej. Od kilku lat okresowe kontrole wykazywały zbyt małą ilość kanałów wentylacyjnych. Remont pociągnie za sobą koszty, które zostaną sfinansowane z funduszu remontowego nieruchomości Mylna 58. Przewidywany koszt prac wynosi 100.000-150.000 zł. a więc środków tych będzie zdecydowanie za mało. Z tego powodu zostanie podniesiona składka na fundusz remontowy z 2,50 zł na 3,40 zł/m2 mieszkania w okresie zbierania funduszu na remont.

Przeprowadzony zostanie konkurs ofert na wykonanie prac re montowych a także pozyskamy wszystkie konieczne zgody od urzędów Miasta Poznania.

Mistrz Kominiarski, Pan Piotr Masłowski omówił sytuację wentylacji w budynku. Pisząc protokoły z przeglądów budynku wykazywał w protokole niewystarczającą ilość przewodów wentylacyjnych. Niestety brakuje przestrzeni w budynku aby wykonać dodatkowe kanały wentylacyjne i nie jest możliwe aby budynek miał dobrą wentylację. Budynek był zaprojektowany na mniejsza ilość mieszkań ale w trakcie budowy dokonano rozdrobnienia pomieszczeń. Aneksy kuchenne są zbyt małe aby można było użyć wentylacji mechanicznej. Każde mieszkanie powinno mieć indywidualny samodzielny przewód wentylacyjny dla kuchni i dla łazienki i te warunki nie są spełnione. Niewystarczająca ilość kanałów wentylacyjnych nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców pod warunkiem likwidacji instalacji gazowej, czyli nie można korzystać ani z kuchenek gazowych ani z gazowych podgrzewaczy wody. Alternatywnym źródłem energii dla budynku jest energia elektryczna.

Usprawnienie wentylacji grawitacyjnej będzie następną inwestycją w tym budynku, która również będzie finansowana z funduszu remontowego budynku.

S.M.”BLOK” chciałaby zrefundować mieszkańcom Mylnej 58 część wartości zakupu  kuchenek elektrycznych do wysokości 400 zł  oraz przejąć opłatę da ENEA Operator S.A. tytułem zwiększenia mocy przyłączeniowej która wynosi 50 zł/KW.

Mieszkańcy wypełniają wnioski “W-DO” o zwiększenie mocy przyłączeniowej energii elektrycznej do ENEA Operator S.A. Poznań do dnia 30 lipca 2018 r. i składają je w Spółdzielni.

Wszystkie działania związane z remontem instalacji elektrycznej i likwidacją instalacji gazowej w budynku przy Mylnej 58 muszą być przeprowadzane w trybie pilnym.


 

24 lipca 2018

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” odbyło się dnia 11.06.2018 r. o godz. 18.00 w Domu Kultury „Krąg” w Poznaniu ul. Dmowskiego 37

 


4 maja 2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” gościła funkcjonariuszy Policji, będących dzielnicowymi, pracującymi w rejonach, gdzie położone są nieruchomości Spółdzielni:

♦ w dniu 16 maja br.- odbyło się spotkanie z dzielnicowymi pracującymi na Jeżycach,

♦ w dniu 17 maja br.- odbyło się spotkanie z dzielnicowymi pracującymi na Łazarzu.

Tematem obu spotkań było omówienie najczęściej spotykanych problemów mieszkańców naszych nieruchomości i możliwości ich rozwiązania.

Okolice, gdzie znajdują się nasze nieruchomości, należą do względnie spokojnych. Najwięcej skarg i interwencji zgłaszanych do naszych dzielnicowych dotyczy drobnych konfliktów międzysąsiedzkich.

Istnieje system policyjny zwany „Mapą zagrożeń bezpieczeństwa”, gdzie można zgłaszać stałe lub powtarzające się niebezpieczne incydenty.

“Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

*informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,

*informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:

bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;

w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,

*informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Więcej informacji o mapie na stronie www.policja.pl”

Ponadto mieszkańcy mogą korzystać z aplikacji mobilnej „Moja komenda”. Możemy przy jej pomocy sprawdzić, który dzielnicowy jest odpowiedzialny za teren, na którym mieszkamy.

“Aplikacja mobilna „Moja Komenda” została przygotowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Policję w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Jest to aplikacja bezpłatna opracowana na urządzenia mobilne bazujące na systemach operacyjnych Android oraz iOS.

Aplikacja, po jej zainstalowaniu, może pracować w trybie off-line, jednak jej pełne funkcjonalności są widoczne przy zapewnieniu dostępu do sieci Internet.

Baza danych zawiera informacje o wszystkich obiektach policyjnych dostępnych dla interesantów, a także dane kontaktowe ponad 8 tysięcy dzielnicowych z terenu kraju.

Aplikację można pobrać na https://play.google.com”

Policjanci podzielili się ze Spółdzielnią praktycznymi obserwacjami ze swojej pracy i oto kilka zaleceń naszych dzielnicowych:

♦ nie wpuszczać obcych ludzi do klatki schodowej,

♦ nie otwierać drzwi mieszkania osobom nieznanym, używać wizjera,

♦ sprawdzać, czy osoba, która do nas dzwoni i czegoś żąda, jest faktycznie osobą, za którą się podaje,

♦ nie wpuszczać do mieszkania sprzedawców np. dywanów,

♦ nie nadużywać Policji wzywając ją do interwencji w problemach, które można rozwiązać radząc się bliskich nam osób,

♦ osoby prowadzące samotny tryb życia powinny a przestępcy najpierw obserwują swoją ofiarę,

♦ zwrócić uwagę na to, że oszustwom i wyłudzeniom sprzyja efekt zaskoczenia ofiary,

♦ podczas interwencji Policji wykonywać polecenia policjantów,

♦ nie trzymać butli gazowych w mieszkaniach gdzie jest instalacja gazowa, ponieważ jest to zagrożenie i przestępstwo,

♦ uczyć się pierwszej pomocy przy ratowaniu życia, jest to prawny obowiązek, należy posiadać plaster, woreczek PE i inne przedmioty mogące pomóc w ratowaniu życia,

♦ przed dłuższym wyjazdem upewnić się czy zamknęliśmy drzwi i okna, poprosić zaufaną osobę aby opiekowała się mieszkaniem.

Prewencja kryminalna.

Policja zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców do każdego komisariatu w celu znakowania rowerów w programie „Poznański rower – bezpieczny rower”. Na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji podane są komisariaty i terminy znakowania rowerów. Ponadto organizowane są festyny, na których można oznakować rower niewidzialnymi oznaczeniami i dostają one „dowód osobisty”.

Nasi dzielnicowi zapraszają wszystkich chętnych do wstąpienia w szeregi Policji.

Zarząd Spółdzielni wystosował do Komendy Wojewódzkiej list z podziękowaniami za możliwość spotkania się z dzielnicowymi, ponieważ bezpieczeństwo jest podstawową potrzebą każdego człowieka.

Notatkę ze spotkania z dzielnicowymi sporządziła Iwona Sztompka.

Dzielnicowi pracujący na Jeżycach                                                                                                                                                                                                           Komisariat Poznań-Jeżyce, ul.Kochanowskiego 16 tel. 61 841 22 12
st. sierż. Mateusz Pluciński 519 064-593, 618413646 , st. sierż. Piotr Pawlikowski, sierż. Michał Ganas 786 936 017, 61 841 22 01, st. post. Judyta Kuźma,                      e-mail: dyzurny.poznan-jezyce@po.policja.gov.pl

Dzielnicowi pracujący na Łazarzu                                                                                                                                                                                                                  Komisariat Poznań-Grunwald ul.Rycerska 2, tel. 61 841 21 11, 61 841 21 82, 61 841 21 83
st. sierż. Adam Borkowski 519 064 544 (Arciszewskiego 1), mł. asp. Łukasz Kaczmarek 519 064 556 ( Lodowa 34A, Łukaszewicza 14, Potockiej-Dmowskiego), mł. asp. Michał Żymirski 786 936 010 (Niegolewskich 28,30),  mł. asp. Joanna Ucińska 786 936 006 (Bogusławskiego 10, Potworowskiego 5, Sczanieckiej 3A,4), e-mail: dyzurny.poznan-grunwald@po.policja.gov.pl

 


9 maja 2018

List polustracyjny KZRSM

W dniach od 29.01.2018 r. do 10.03.2018 r. została przeprowadzona lustracja pełna z działalności naszej Spółdzielni za okres od 01.01.2015 r. do 31.01.2017 r. Lustrację przeprowadził Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Warszawie przy ul.Prostej 2/14.

Po przeprowadzonej lustracji Spółdzielnia otrzymała od KZRSM list omawiający protokół lustracji oraz zawierający wnioski polustracyjne, które Spółdzielnia jest zobowiązana zrealizować.

Proszę kliknąć aby zobaczyć treść listu: list polustracyjny 2018