Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW NORWIDA 17