Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “BLOK”
  1. Włodzimierz Podzerek – Prezes Zarządu, Dyrektor
  2. Aldona Szawan – Zastępca Prezesa Zarządu, Główny Księgowy
  3. Iwona Sztompka – Członek Zarządu, Specj. ds. Członkowskich i Organiz.

 

PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU 

Protokół nr 28-2019 z dnia 14.05.2019

Protokół nr 27-2019 z dnia 14.05.2019

Protokół nr 26-2019 z dnia 14.05.2019

Protokół nr 25-2019 z dnia 08.05.2019

Protokół nr 24-2019 z dnia 30.04.2019

Protokół nr 23-2019 z dnia 25.04.2019

Protokół nr 22-2019 z dnia 18.04.2019

Protokół nr 21-2019 z dnia 17.04.2019

Protokół nr 20-2019 z dnia 16.04.2019

Protokół nr 19-2019 z dnia 10.04.2019

Protokół nr 18-2019 z dnia 08.04.2019