Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “BLOK”
  1. Włodzimierz Podzerek – Prezes Zarządu, Dyrektor
  2. Iwona Sztompka – Członek Zarządu, Specj. ds. Członkowskich i Organiz.