Aktualności

Rezygnacja Pana Jacka Wawrzyniaka

Zarząd informuje, że Pan Jacek Wawrzyniak zrezygnował z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "BLOK" oraz złożył wypowiedzenie umowy o pracę na stanowisku Dyrektora ds. Technicznych.

czytaj dalej

Rejestrowanie Walnego Zgromadzenia

Zarząd informuje, że przebieg obrad Walnego Zgromadzenia 2021 r. będzie utrwalany przy pomocy elektronicznych nośników informacji – zostanie nagrany dźwięk i obraz. Nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia będą udostępnione Członkom Spółdzielni w ciągu 30 dni...

czytaj dalej

Walne Zgromadzenie

W związku z niezasadnym kwestionowaniem przez część członków Rady Nadzorczej prawidłowości doręczenia powiadomień o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Zarząd informuje, że termin Walnego Zgromadzenia wyznaczony na dzień 24.10.2021 r. nie ulega zmianie. Serdecznie...

czytaj dalej

Nowy Członek Zarządu – Dyrektor Techniczny

Zarząd S.M. "BLOK" informuje, że Rada Nadzorcza uchwałą nr RN 02-12-2021 z dnia 24.07.2021 powołała na stanowisko Członka Zarządu - Dyrektora Technicznego pana Jacka Wawrzyniaka, który rozpocznie pracę od dnia 02.11.2021 r.

czytaj dalej

Zgłoś awarię