Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Oferta pracy – Główny Księgowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” w Poznaniu obecnie poszukuje kandydata/ki na stanowisko:

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

– odpowiedzialność za politykę rachunkowości, plan kont oraz procedury księgowo-finansowe,

– prowadzenie ksiąg rachunkowych  zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości i przepisami  

  prawa podatkowego,

– zamknięcie roku księgowego i przygotowanie pełnego sprawozdania finansowego,

– sporządzanie finansowego planu gospodarczego i remontowego spółdzielni oraz sporządzanie  

  okresowych analiz ich wykonania,

– kalkulacja stawek opłat Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

– analiza sald lokali mieszkalnych i użytkowych oraz nadzór nad windykacją należności,

– kierowanie Działem Księgowości.

Niezbędne wymagania:

– wykształcenie wyższe ekonomiczne (finanse, rachunkowość),

– co najmniej 3 letni staż w księgowości,

– mile widziany staż na stanowisku Głównego Księgowego, zastępcy Głównego Księgowego lub  

  samodzielnego księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wymagane dokumenty:

– CV oraz list motywacyjny,

– kopie świadectw, dyplomów czy dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych 

  uprawnień proszę dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną .

Oferujemy:

– stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o pracę – 3/4 etatu

– korzystanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

– możliwość udziału w szkoleniach,

– możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

 Oferty można  przesłać pocztą, mailem: sekretariat @ smblok.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółdzielni

 ul. Dąbrowskiego 18, do dnia 29 kwietnia 2022r.

 Telefon kontaktowy :  61-847-32-21

 Wszystkich aplikujących Kandydatów prosimy o obowiązkowe zawarcie w CV następującej formuły:

„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” 60-839 Poznań ul. Dąbrowskiego 18 , dla realizacji obecnego procesu  rekrutacyjnego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014, Nr 1182 z późn. zm.).