Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Informacja

Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” w Poznaniu deleguje członka Rady Nadzorczej – Beatę Staszewską do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu Spółdzielni.

Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Zarządu następuje z dniem 1 lutego 2023 r. i będzie trwało do momentu wyboru Prezesa Zarządu – nie dłużej jednak niż do dnia 30.06.2023r.