Spółdzielnia Mieszkaniowa BLOK w Poznaniu zawiadamia, że zgodnie z art.62 ust.1 pkt.2 Ustawy Prawo budowlane, zostanie przeprowadzony obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych na nieruchomościach: Bogusławskiego 10, Jeżycka 9/11, Mylna 60, Mylna 52, Dąbrowskiego 97, Dąbrowskiego 218, Jeżycka 8/10.

Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszonych na klatkach schodowych. Prosimy o obecność i udostępnienie mieszkania w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

Firma przeprowadzająca kontrole: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PUH „ELMAH” Marek Hajt, ul. Kolejowa 12A 62-005 Owińska , Miękowo.