Publikowanie dokumentów w Internecie

Publikowanie dokumentów w Internecie

Z uwagi na obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, uchwały i protokoły obrad organów Spółdzielni, a także protokoły z lustracji i roczne sprawozdania nie będą zamieszczane na stronie internetowej Spółdzielni do czasu jej zmodernizowania,...

Komunikat Z.M. GOAP – podwyżka opłaty

Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy informacje otrzymane od Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” dotyczące podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2019 r. oraz komunikat w tym zakresie. Nowe wyzwania przed...
Zawiadomienie Walne Zgromadzenie Członków 2019

Zawiadomienie Walne Zgromadzenie Członków 2019

Kliknij aby zobaczyć Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków 2019   Pełnomocnictwo. Podstawa prawna: ustawa dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Art. 83 ust. 11. Członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo...

Zmiana składu Zarządu

Informujemy, że Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” w dniu 11. 04. 2019 roku podjęła uchwałę o powołaniu Głównej Księgowej  Pani mgr Aldony Szawan w skład Zarządu  SM „BLOK” na Zastępcę Prezesa Zarządu. Pani  Aldonie Szawan...

Audyt energetyczny Jeżycka 48

Poznań, dnia 7 marca 2019 roku   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” informuje, że w dniu 7 marca 2019 roku w siedzibie Spółdzielni odbyło się spotkanie w sprawie opracowanego audytu energetycznego dla budynku przy ul. Jeżyckiej 48. W spotkaniu wzięli udział:...

Nowe kłódki: Kościelna-Mylna

Komunikat dla nieruchomości Kościelna 42, 44 Mylna 52, 54, 54A. W związku z zamiarem uporządkowania miejsc parkingowych na Państwa nieruchomości S.M.”BLOK” informuje, że zamierza zamontować na wszystkich blokadach parkingowych nowe kłódki. Prosimy wszystkich...

Zgłoś awarię