KOMUNIKAT

Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „B LOK Zarząd S.M. „B LOK ” zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców o bezpieczne korzystanie z instalacji sanitarno kanalizacyjnej. W szczególności prosimy nie utylizować zużytych maseczek i rękawiczekpoprzez wrzucanie ich do...
Obligatoryjna selekcja odpadów

Obligatoryjna selekcja odpadów

Do wszystkich mieszkańców nieruchomości w S.M.”BLOK”. Obligatoryjna selektywna zbiórka odpadów komunalnych. W związku z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19.07.2019  r. oraz innych ustaw opublikowanych 22.08.2019 r. mieszkańcy nie...

Logowanie do e-konta od 4 lutego

Do dnia 04 lutego br. nie będzie można zalogować się do e-konta z powodu problemu z siecią teleinformatyczną. Problem zostanie usunięty w dniu 04.02.2020 r. do godz. 15:00. Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” bardzo przeprasza za zaistniałą...

Ogólnopolska karta dużej rodziny

Karty 3+ Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny http://bip.poznan.pl/bip/sprawy Wydział/Jednostka prowadząca Poznańskie Centrum Świadczeń Wymagane dokumenty Jeżeli jesteś rodzicem lub małżonkiem rodzica, który ma lub miał kiedykolwiek na utrzymaniu łącznie co najmniej troje...
 TERMOMODERNIZACJA – OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 TERMOMODERNIZACJA – OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Poznań, dnia 20 grudnia 2019 roku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej   – informacja o wynikach postępowania- I.  Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” w Poznaniu, jako Zamawiający niniejszym informuje, iż w wyniku porównania i oceny...

Zgłoś awarię