Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowa „BLOK” informuje, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się dnia 24.10.2021 r. o godz. 10:00 w sali Hotelu Mercure przy ul. Roosevelta 20 w Poznaniu.

Zgłoś awarię