Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Zakończenie sezonu grzewczego 2022/2023

Informujemy, że w poniedziałek 15.05.br. nastąpi zakończenie sezonu grzewczego 2022/2023 we wszystkich budynkach mieszkaniowych.

Uwaga ! Decyzja ta jest równoznaczna z możliwością rozpoczęcia przez mieszkańców remontów związanych z instalacjami oraz wymianą grzejników – po uprzednim złożeniu Wniosku do Zarządu SM „BLOK”.