Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Walne Zgromadzenie

W związku z niezasadnym kwestionowaniem przez część członków Rady Nadzorczej prawidłowości doręczenia powiadomień o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Zarząd informuje, że termin Walnego Zgromadzenia wyznaczony na dzień 24.10.2021 r. nie ulega zmianie.

Serdecznie zapraszamy, Zarząd S.M. „BLOK”.