Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Walne zgromadzenie – informacja