Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Użytkowanie wieczyste ul. Norwida 17

Informacja dla mieszkańców Norwida 17

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,BLOK’’ informuje, że z dniem 08.03.2022 r. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał następującego wpisu: odłączona została część nieruchomości gruntowej i założona dla niej nowa Księga Wieczysta. Tym samym Spółdzielnia stała się użytkownikiem wieczystym gruntu pod nieruchomością Norwida 17 i właścicielem budynku stanowiącego odrębną nieruchomość.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że z dniem dzisiejszym brak przeszkód do założenia Ksiąg Wieczystych dla lokali przez wszystkich, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w budynku Norwida 17.

Nowy numer Księgi Wieczystej dla nieruchomości Norwida 17:

PO1P/ 00355229/8