Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Umów wizytę w e-Urzędzie Skarbowym

Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce prowadzi działania informacyjno-promocyjne dla dwóch najnowszych e-usług Krajowej Administracji Skarbowej: usługi „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” i serwisu e-Urząd Skarbowy. To duże ułatwienia dla wszystkich podatników, także dla lokalnej społeczności.

Jednym z ważnych kierunków działania Krajowej Administracji Skarbowej jest rozbudowa eusług, które są przyjazne i nowoczesne, ułatwiają kontakt podatnika z urzędem skarbowym, podnoszą jego komfort i bezpieczeństwo. To szczególnie ważne w czasach pandemii, kiedy wiele osób szuka zdalnych metod załatwiania spraw.

Korzyści dla podatnika w serwisie e-Urząd Skarbowy:
– dostęp do usługi Twój e-PIT, aplikacji e-mikrofirma, wykazu mandatów karnych,
– możliwość realizacji płatności online do organów podatkowych i sprawdzenia historii wpłat,
– możliwość sprawdzenia swoich dane osobowe oraz ich aktualizacji (składając elektronicznie ZAP-3).

W serwisie można złożyć w formie elektronicznej niektóre pisma np.:
– zawiadomienie ZAW-NR,
– pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty,
– wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań o tzw. czynny żal.

Korzyści z usługi „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”:
Jeśli musimy się wybrać do urzędu skarbowego, warto umówić spotkanie w usłudze „Umów
wizytę w urzędzie skarbowym”. Dzięki usłudze:
– możemy umówić spotkanie na dogodny dla siebie termin i godzinę,
– otrzymamy na adres e-mail podany w zgłoszeniu automatyczne potwierdzenie wizyty ze
wskazaniem numery pokoju, do którego należy się udać w urzędzie,
– możemy oszczędzić czas i uniknąć kolejek.

Obydwie usługi dostępne są na stronie podatki.gov.pl 24 godziny na dobę przez 7 dni w
tygodniu z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu.