Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Szlaban Mylna/Kościelna

Informacja dla mieszkańców

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” informuje, ze szlaban przy ul. Kościelnej – Mylnej zostanie opuszczony dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zamówione wcześniej piloty będzie można odebrać najpóźniej do 27 sierpnia 2021 br. w godzinach pracy w siedzibie Spółdzielni.

Odbiór pilota jest jednoznaczny z akceptacją zasad korzystania z parkingu.