Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Rejestrowanie Walnego Zgromadzenia

Zarząd informuje, że przebieg obrad Walnego Zgromadzenia 2021 r. będzie utrwalany przy pomocy elektronicznych nośników informacji – zostanie nagrany dźwięk i obraz. Nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia będą udostępnione Członkom Spółdzielni w ciągu 30 dni od terminu Walnego Zgromadzenia.

Zapraszamy dnia 24.10.2021 r. do Hotelu Mercury w Poznaniu.