Poradnik

Seniorze uważaj na nieuczciwych sprzedawców.

System radiowego odczytu wodomierzy.
Nawiewniki

Dobry wynalazek – nawiewniki okienne

Wbrew pozorom szczelne okna, którymi zachwycił się świat, nie zdały egzaminu. Izolowały do tak wysokiego stopnia, że aż stawało się to niebezpieczne dla domowników. Dziś problem zbytniej szczelności rozwiązują nawiewniki okienne.

Okazuje się, że szczelne okna są zbyt dobre – izolują wnętrze od zimna, hałasu, ale też od świeżego powietrza. Aby atmosfera w pomieszczeniach mieszkalnych była zdrowa, konieczne jest zachowanie wentylacji. W większości tradycyjnych budynków świeże powietrze samoistnie dostaje się do wnętrza dzięki drobnym nieszczelnościom w ścianach, stolarce okiennej i drzwiowej. Jest to tzw. wentylacja grawitacyjna. Co prawda nowoczesne materiały budowlane i wykończeniowe pozwalają na coraz lepszą izolację cieplną, nie wolno jednak zapomnieć o zapewnieniu dostępu świeżego powietrza. Jego brak doprowadza do zawilgocenia wnętrz i pogorszenia atmosfery, a przez to zdrowia mieszkańców. Problem dotyczy też okien. Próbowano go rozwiązać dzięki funkcji rozszczelnienia, okazało się to jednak niewystarczające.

Wydawałoby się, że szczelne okna to szczyt marzeń, a problem z dopływem świeżego powietrza można rozwiązać poprzez ich otwarcie. Jednak w chłodniejsze miesiące zbyt szybko wychładza się w ten sposób wnętrze. Ponadto do uszu domowników docierają wówczas niechciane dźwięki z ulicy. Rozszczelnienie okien jest rozwiązaniem zapewniającym mikrowentylację, jednak w dalszym ciągu nie chroni przed zimnem i hałasem. Rewolucyjnym udoskonaleniem okazały się dopiero nawiewniki, które regulując dopływ świeżego powietrza, nie dają efektu przeciągu i nie wpływają negatywnie na izolację akustyczną przeszkleń.

Jak działają nawiewniki okienne?

Dzięki temu, że nawiewniki zamocowane są na wysokości powyżej 2 m nad podłogą (najczęściej w górnej ramie okiennej), napływające do wnętrza świeże powietrze jest ogrzewane przez ciepłe masy powietrza w mieszkaniu. Szczeliny wentylacyjne są na tyle małe, że nie wpuszczają dźwięków. Mogą mieć stały przekrój, dający regularną wymianę powietrza. Dzieje się tak dzięki temu, że jego dostęp poprzez nawiewniki jest zależny od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz domu. Można też wybrać nawiewniki okienne z regulacją, w których przepustnica pozwala na dozowanie ilości wpuszczanego powietrza. Daje ona możliwość zamykania dopływu np. wtedy, gdy w godzinach szczytu do okien dociera duża dawka spalin od strony ruchliwej ulicy. Do najbardziej wyspecjalizowanych zalicza się nawiewniki automatyczne, które reagują na zmianę ciśnienia, wilgotności lub temperatury, we wnętrzu i na zewnątrz. W zależności od potrzeb otwierają się i zamykają, dbając o optymalną atmosferę w mieszkaniu.

Montaż nawiewników okiennych

Jeśli borykasz się w domu z brakiem świeżego powietrza przy zamkniętych oknach lub gdy na szybach skrapla się nadmiar wilgoci, to znak, że potrzebujesz nawiewników okiennych. Jeżeli w czasie remontu decydujesz się na wymianę okien, zamów nowoczesne przeszklenia wyposażone fabrycznie w nawiewniki. Atmosferę we wnętrzu można też jednak poprawić bez kosztownych inwestycji, poprzez instalację nawiewników w istniejących w domu oknach. Najlepszym miejscem montażu jest górna rama skrzydła lub ościeżnicy, jeśli warunki techniczne na to pozwalają. Pracę należy zlecić specjaliście lub firmie wykonawczej zatrudnionej przez producenta wybranych okien. Jeżeli instalacja tego typu nie jest możliwa, nawiewnik montuje się w ścianie nad oknem lub w rolecie zewnętrznej, jeśli okno jest w nią wyposażone.

Koronawirus. Bądźmy ostrożni

Koronawirus. Bądźmy ostrożni.

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.

Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych  i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Pamiętaj o zasłanianiu nosa i ust

Od 16 kwietnia obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Każdy, kto wychodzi z domu, musi zakryć te części twarzy. Możesz to zrobić za pomocą maseczki jednorazowej, maseczki materiałowej, chusty, apaszki czy szalika. Dzięki temu chronimy siebie i innych. Osoby zakażone koronawirusem, które przechodzą chorobę bezobjawowo, nie będą nieświadomie zarażać innych.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Należy zachować co najmniej 2 m odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

 

Więcej informacji na www.gov.pl

Zgłoś awarię