Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

System radiowego odczytu wodomierzy

Radiowy system odczytu wodomierzy jest nowoczesną metodą zdalnego zbierania danych o zużyciu energii oraz wody z lokali mieszkalnych oraz części wspólnych nieruchomości przy użyciu fal radiowych.

Technologia zdalnego odczytu swój sukces zawdzięcza temu, że umożliwia szybki, bezbłędny odczyt danych wtedy, kiedy to potrzebne, bez konieczności angażowania w to użytkowników – zakłócania ich spokoju i prywatności, dostosowywania się do ich możliwości bycia w domu (albo na odwrót: zmuszania, by to oni np. zwalniali się z pracy, by czekać na odczytującego poziomy zużycia mediów).

Ich zastosowanie pozwala obniżyć koszty odczytu, daje możliwość monitorowania pracy instalacji i urządzeń pomiarowych oraz sygnalizowania stanów awaryjnych i kradzieży w czasie rzeczywistym. Należy się spodziewać rosnącej z roku na rok dominacji tych urządzeń – już dziś są one niemal standardem. A przecież jeszcze kilka lat temu powszechne było zapisywanie odczytu liczników na kartkach i zanoszenie ich do spółdzielni…

Współczesne narzędzia informatyczne pozwalają na kompleksową i natychmiastową analizę zużycia ciepła, zarówno w całej nieruchomości, jak i w konkretnym lokalu czy grzejniku. Portale internetowe firm świadczących usługi w zakresie rozliczenia energii cieplnej oferują możliwość bieżących odczytów energii cieplnej zużywanej przez użytkownika krańcowego, czyli mieszkańca lokalu. Dlatego też, by zachować wysoki standard świadczonych usług, podmioty zawodowo zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami muszą na bieżąco analizować zużycie energii cieplnej w lokalach i informować mieszkańców o znaczących odstępstwach od średniego zużycia ciepła w budynku.

Radiowy odczyt liczników ogranicza możliwość wystąpienia pomyłek związanych z czynnikiem ludzkim. Skraca też czas jego trwania i nie wymaga zatrudniania wielu inkasentów, co obniża koszty tej operacji. Odczyt dokonywany jest bez wizyty w mieszkaniach, więc zapewnia ochronę prywatności ich użytkowników.

System umożliwia odczyt wskazań w przypadku utrudnionego dostępu czy nieobecności lokatora. Gwarantuje niski pobór mocy, a tym samym wieloletnią, bezobsługową pracę urządzeń. Jest przy tym niezawodny dzięki wykorzystaniu transmisji dwukierunkowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem.

Odczytywanie danych

Koncentratory danych montuje się są częściach wspólnych budynków w taki sposób, by były łatwo dostępne dla obsługi, a odczyt danych nie angażował mieszkańców czy użytkowników budynku. Mają zasięg kilkudziesięciu metrów i mogą obsłużyć nawet ponad tysiąc modułów. Zasilane są z sieci elektrycznej i z akumulatorów.

Istnieją także systemy odczytu, które przekazują dane bez ich pośrednictwa. Moduł radiowy tego typu komunikuje się dwustronnie i wysyła dane, gdy inkasent go wywoła. Dane mogą być sczytywane za pomocą przenośnego komputera (PSION) lub przekazywane dalej drogą radiową.

W systemie inkasenckim wskazania urządzeń pomiarowych odczytywane są przez inkasenta podchodzącego do budynku lub przechodzącego wzdłuż ulicy z przenośnym komputerem wysyłającym sygnał do modułów, które w odpowiedzi przekazują pakiety danych. Do odczytu samochodowego służy komputer zamontowany na pojeździe wyposażonym w zewnętrzne anteny radiowe, a stacjonarny odczyt danych wykorzystuje połączenia przewodowe albo sieci telefonii komórkowej.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Administrator 11/2015

Dobry wynalazek – nawiewniki okienne

Wbrew pozorom szczelne okna, którymi zachwycił się świat, nie zdały egzaminu. Izolowały do tak wysokiego stopnia, że aż stawało się to niebezpieczne dla domowników. Dziś problem zbytniej szczelności rozwiązują nawiewniki okienne.

Okazuje się, że szczelne okna są zbyt dobre – izolują wnętrze od zimna, hałasu, ale też od świeżego powietrza. Aby atmosfera w pomieszczeniach mieszkalnych była zdrowa, konieczne jest zachowanie wentylacji. W większości tradycyjnych budynków świeże powietrze samoistnie dostaje się do wnętrza dzięki drobnym nieszczelnościom w ścianach, stolarce okiennej i drzwiowej. Jest to tzw. wentylacja grawitacyjna. Co prawda nowoczesne materiały budowlane i wykończeniowe pozwalają na coraz lepszą izolację cieplną, nie wolno jednak zapomnieć o zapewnieniu dostępu świeżego powietrza. Jego brak doprowadza do zawilgocenia wnętrz i pogorszenia atmosfery, a przez to zdrowia mieszkańców. Problem dotyczy też okien. Próbowano go rozwiązać dzięki funkcji rozszczelnienia, okazało się to jednak niewystarczające.

Wydawałoby się, że szczelne okna to szczyt marzeń, a problem z dopływem świeżego powietrza można rozwiązać poprzez ich otwarcie. Jednak w chłodniejsze miesiące zbyt szybko wychładza się w ten sposób wnętrze. Ponadto do uszu domowników docierają wówczas niechciane dźwięki z ulicy. Rozszczelnienie okien jest rozwiązaniem zapewniającym mikrowentylację, jednak w dalszym ciągu nie chroni przed zimnem i hałasem. Rewolucyjnym udoskonaleniem okazały się dopiero nawiewniki, które regulując dopływ świeżego powietrza, nie dają efektu przeciągu i nie wpływają negatywnie na izolację akustyczną przeszkleń.

Jak działają nawiewniki okienne?

Dzięki temu, że nawiewniki zamocowane są na wysokości powyżej 2 m nad podłogą (najczęściej w górnej ramie okiennej), napływające do wnętrza świeże powietrze jest ogrzewane przez ciepłe masy powietrza w mieszkaniu. Szczeliny wentylacyjne są na tyle małe, że nie wpuszczają dźwięków. Mogą mieć stały przekrój, dający regularną wymianę powietrza. Dzieje się tak dzięki temu, że jego dostęp poprzez nawiewniki jest zależny od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz domu. Można też wybrać nawiewniki okienne z regulacją, w których przepustnica pozwala na dozowanie ilości wpuszczanego powietrza. Daje ona możliwość zamykania dopływu np. wtedy, gdy w godzinach szczytu do okien dociera duża dawka spalin od strony ruchliwej ulicy. Do najbardziej wyspecjalizowanych zalicza się nawiewniki automatyczne, które reagują na zmianę ciśnienia, wilgotności lub temperatury, we wnętrzu i na zewnątrz. W zależności od potrzeb otwierają się i zamykają, dbając o optymalną atmosferę w mieszkaniu.

Montaż nawiewników okiennych

Jeśli borykasz się w domu z brakiem świeżego powietrza przy zamkniętych oknach lub gdy na szybach skrapla się nadmiar wilgoci, to znak, że potrzebujesz nawiewników okiennych. Jeżeli w czasie remontu decydujesz się na wymianę okien, zamów nowoczesne przeszklenia wyposażone fabrycznie w nawiewniki. Atmosferę we wnętrzu można też jednak poprawić bez kosztownych inwestycji, poprzez instalację nawiewników w istniejących w domu oknach. Najlepszym miejscem montażu jest górna rama skrzydła lub ościeżnicy, jeśli warunki techniczne na to pozwalają. Pracę należy zlecić specjaliście lub firmie wykonawczej zatrudnionej przez producenta wybranych okien. Jeżeli instalacja tego typu nie jest możliwa, nawiewnik montuje się w ścianie nad oknem lub w rolecie zewnętrznej, jeśli okno jest w nią wyposażone.

Koronawirus. Bądźmy ostrożni.

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.

Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Pamiętaj o zasłanianiu nosa i ust

Od 16 kwietnia obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Każdy, kto wychodzi z domu, musi zakryć te części twarzy. Możesz to zrobić za pomocą maseczki jednorazowej, maseczki materiałowej, chusty, apaszki czy szalika. Dzięki temu chronimy siebie i innych. Osoby zakażone koronawirusem, które przechodzą chorobę bezobjawowo, nie będą nieświadomie zarażać innych.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Należy zachować co najmniej 2 m odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

Więcej informacji na www.gov.pl