Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Podziękowanie za współpracę

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” informuje, że z dniem 30.06.2021 r. upłynął mandat Prezesa Zarządu – Pana Włodzimierza Podzerka. Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy spółdzielni dziękują za kilkuletnią współpracę i życzą sukcesów w realizacji własnych planów i celów.