Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Organizacja pracy Spółdzielni od 18 maja

W związku z pandemią koronawirusa oraz w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” w Poznaniu podjął następujące decyzje obowiązujące od dnia 18 maja 2020 r.:

  1. W siedzibie  Zarządu przy wejściu oraz w wieżowcach są ustawione skrzynki podawcze. W celu ograniczenia kontaktów bezpośrednich ww. skrzynki podawcze będą jedynymi miejscami służącymi do pozostawiania korespondencji. Biura/pomieszczenia Spółdzielni będą wyłączone z obsługi mieszkańców i klientów.
  2. Obsługa mieszkańców i klientów będzie prowadzona telefonicznie, mailowo lub za pomocą poczty tradycyjnej w godzinach urzędowania Spółdzielni obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni – www: smblok.pl i na tablicach informacyjnych w budynkach mieszkalnych.
  3. Kasa w siedzibie Zarządu jest nadal zamknięta. Wpłat należy dokonywać za pomocą przelewów internetowych, w placówkach pocztowych lub bankowych.

Ponadto Zarząd Spółdzielni przypomina, że:

  1. Gospodarze domów zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące) i na bieżąco przeprowadzają dezynfekcję klamek drzwi wejściowych budynków mieszkalnych, przycisków domofonowych oraz przycisków w windach.
  2. Korespondencja dostarczana dotychczas do mieszkań przez gospodarzy domów, obecnie jest doręczana do euroskrzynek na listy.
  3. Prace przeprowadzane przez konserwatorów w mieszkaniach zostały ograniczone do minimum. Wykonywane są wyłącznie prace konieczne i awaryjne.
  4. Prace remontowe przeprowadzane przez firmy zewnętrzne w mieszkaniach i przestrzeniach wspólnych zostały wstrzymane. Wykonywane są wyłącznie prace niezbędne i awaryjne.
  5. Plac zabaw na os. Norwida nadal pozostaje zamknięty.