Przetargi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 18.05.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie prac remontowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dąbrowskiego 97 w Poznaniu, polegających na wymianie drzwi wejściowych do budynku wraz z robotami towarzyszącymi.

Planowany termin wykonania : II  kwartał 2022 roku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Blok”

Dąbrowskiego 18, 60-839 Poznań

NIP: 777-00-05-391                                                                                 

Tel.  61 847 32 21

e-mail: remonty@smblok.pl

 1. Przedmiot zamówienia:

WYMIANA DRZWI

Adres nieruchomości: ul. Dąbrowskiego 97 A, B, C, D w Poznaniu.

Zakres prac: Demontaż i montaż 4 szt. drzwi zewnętrznych na klatce schodowej  wraz z robotami towarzyszącymi”.

kolor – mahoń

 1. Podstawowe wymagania:
 • przed złożeniem oferty – przeprowadzenie wizji-rozpoznania na miejscu w obecności przedstawiciela Spółdzielni w celu ustalenia szczegółowego zakresu robót
 • wyliczenie całkowitych kosztów wykonania usługi wraz z robotami towarzyszącymi,
 • wykonanie kosztorysu ofertowego z uwzględnieniem wszystkich prac towarzyszących jak np. transport, utylizacja odpadów
 • przywrócenie miejsca robót do stanu zastanego z wywiezieniem i utylizacją materiałów odpadowych.
 1. Oferta powinna zawierać:
 • wycenę zakresu prac,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 • aktualne zaświadczenie z urzędu skarbowego oraz z ZUS lub KRUS o niezaleganiu należnych  składek  i podatków,
 • odpis z rejestru działalności gospodarczej.
 1. Zakres prac:

WYMIANA DRZWI

 • roboty przygotowawcze i zabezpieczające,
 • demontaż drzwi wejściowych na klatce schodowej
 • montaż nowych drzwi wraz z obróbką wykończeniową
 • roboty towarzyszące
 • wywóz i utylizacja odpadów,

Informacje dodatkowe:

Podany powyżej zakres i wymiary  mają charakter pomocniczy. Oferta musi zawierać wszystkie elementy i koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające  z obowiązujących przepisów, norm, technologii, nawet te nie ujęte powyżej, a wymagane przepisami prawa.

Oferty prosimy składać do dnia 30.05.2022r. drogą elektroniczną na adres remonty@smblok.pl lub w siedzibie S.M. „BLOK”.

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Kierownik Działu Technicznego SM „BLOK” tel. 61 847 32 21 wew. 44 lub 511 322 239.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 12.07.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie prac remontowych na terenie nieruchomości  przy ul. Mącznej 2/4 oraz Mylnej 58/60 w Poznaniu, polegających na wykonaniu i montażu dla każdej z w/w nieruchomości bramy wjazdowej z furtkami wraz z robotami towarzyszącymi.

Planowany termin wykonania : III lub IV kwartał 2021 roku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Blok”

 1. Dąbrowskiego 18, 60-839 Poznań

NIP: 777-00-05-391                                                                                 

Tel.  61 847 32 21

e-mail: remonty@smblok.pl

 1. Przedmiot zamówienia:

Adres nieruchomości: ul. Mączna 2, Mączna 4

Zakres prac: wykonanie i montaż bramy wjazdowej z dwoma furtkami (opcja I) lub z jedną furtką i ogrodzeniem (opcja II) wraz z robotami towarzyszącymi”.

Wymiary szacunkowe :

– szerokość wjazdu (odległość między budynkami) wynosi 9,0m

– brama dwuskrzydłowa uchylna, światło wjazdu 3500 x 1500 s x h

– furtka 1000 x 1500 s x h

– wypełnienie pozostałej przestrzeni – panelowe

Adres nieruchomości: ul. Mylna 58, Mylna 60

Zakres prac : wykonanie i montaż bramy wjazdowej z dwoma furtkami (opcja I) lub z jedną furtką i ogrodzeniem (opcja II) wraz z robotami towarzyszącymi”.

Wymiary szacunkowe :

– szerokość wjazdu (odległość między budynkami) wynosi 9,0m

– brama dwuskrzydłowa uchylna, światło wjazdu 4000 x 1500 s x h

–  furtka 1000 x 1500 s x h

– wypełnienie pozostałej przestrzeni – panelowe

 1. Podstawowe wymagania:
 • przed złożeniem oferty – przeprowadzenie wizji-rozpoznania na miejscu w obecności przedstawiciela Spółdzielni w celu ustalenia szczegółowego zakresu robót
 • wyliczenie całkowitych kosztów wykonania usługi wraz z robotami towarzyszącymi,
 • wykonanie kosztorysu ofertowego z uwzględnieniem wszystkich prac towarzyszących jak np. transport, utylizacja odpadów
 • przywrócenie miejsca robót do stanu zastanego z wywiezieniem i utylizacją materiałów odpadowych.
 1. Oferta powinna zawierać:
 • wycenę zakresu prac,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 • aktualne zaświadczenie z urzędu skarbowego oraz z ZUS lub KRUS o niezaleganiu należnych  składek  i podatków,
 • odpis z rejestru działalności gospodarczej.
 1. Zakres prac:
 • roboty przygotowawcze i zabezpieczające,
 • wykonanie i montaż bram wjazdowych dwuskrzydłowych, uchylnych
 • montaż napędów do bram z wykonaniem instal. zasilającej
 • wykonanie i montaż furtek
 • wykonanie i montaż wypełnienia pozostałej przestrzeni
 • roboty towarzyszące
 • wywóz i utylizacja odpadów,
 1. Informacje dodatkowe:

Podany powyżej zakres i wymiary  mają charakter pomocniczy. Oferta musi zawierać wszystkie elementy i koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające  z obowiązujących przepisów, norm, technologii, nawet te nie ujęte powyżej, a wymagane przepisami prawa.

Oferty prosimy składać do dnia 15.07.2021r. drogą elektroniczną na adres remonty@smblok.pl lub w siedzibie S.M. „BLOK”.

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego : Kierownik Działu Technicznego SM „BLOK” tel. 61 847 32 21 wew. 44 lub 790 208 241.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 12.07.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie prac remontowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dąbrowskiego 18 w Poznaniu, polegających na wymianie okien na klatce schodowej i remoncie wiatrołapu wraz z robotami towarzyszącymi.

Planowany termin wykonania : III lub IV kwartał 2021 roku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Blok”

 1. Dąbrowskiego 18, 60-839 Poznań

NIP: 777-00-05-391                                                                                 

Tel.  61 847 32 21

e-mail: remonty@smblok.pl

 1. Przedmiot zamówienia:

WYMIANA OKIEN

Adres nieruchomości: ul. Dąbrowskiego 18 w Poznaniu.

Zakres prac: wymiana 6 szt okien drewnianych na okna z PCV na klatce schodowej  wraz z robotami towarzyszącymi”.

Wymiary szacunkowe okien :

szer/wys 850 x 850mm 6szt – okna jedno skrzydłowe w tym :

rozwierno-uchylne 2szt, nie otwieralne 4szt

kolor – mahoń

REMONT WIATROŁAPU

Adres nieruchomości: ul. Dąbrowskiego 18 w Poznaniu.

Zakres prac : ułożenie płytek, malowanie wymiana lamp wg załączonej inwentaryzacji i szkicu.

 1. Podstawowe wymagania:
 • przed złożeniem oferty – przeprowadzenie wizji-rozpoznania na miejscu w obecności przedstawiciela Spółdzielni w celu ustalenia szczegółowego zakresu robót
 • wyliczenie całkowitych kosztów wykonania usługi wraz z robotami towarzyszącymi,
 • wykonanie kosztorysu ofertowego z uwzględnieniem wszystkich prac towarzyszących jak np. transport, utylizacja odpadów
 • przywrócenie miejsca robót do stanu zastanego z wywiezieniem i utylizacją materiałów odpadowych.

 

4. Oferta powinna zawierać:

 • wycenę zakresu prac,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 • aktualne zaświadczenie z urzędu skarbowego oraz z ZUS lub KRUS o niezaleganiu należnych  składek  i podatków,
 • odpis z rejestru działalności gospodarczej.

 

 1. Zakres prac:

WYMIANA OKIEN

 • roboty przygotowawcze i zabezpieczające,
 • demontaż okien drewnianych na klatce schodowej
 • montaż nowych okien PVC wraz z obróbką wykończeniową
 • roboty towarzyszące
 • wywóz i utylizacja odpadów,

 

REMONT WIATROŁAPU

 • roboty przygotowawcze i zabezpieczające,
 • ułożenie płytek na ścianach
 • ułożenie płytek na posadzce
 • malowanie ścian i sufitu
 • wymiana lamp
 • roboty towarzyszące
 • wywóz i utylizacja odpadów,
 1. Załączniki : szkice i inwentaryzacja wiatrołapu
 1. Informacje dodatkowe:

Podany powyżej zakres i wymiary  mają charakter pomocniczy. Oferta musi zawierać wszystkie elementy i koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające  z obowiązujących przepisów, norm, technologii, nawet te nie ujęte powyżej, a wymagane przepisami prawa.

Oferty prosimy składać do dnia 15.07.2021r. drogą elektroniczną na adres remonty@smblok.pl lub w siedzibie S.M. „BLOK”.

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Kierownik Działu Technicznego SM „BLOK” tel. 61 847 32 21 wew. 44 lub 790 208 241.

Załączniki:

UKŁAD PŁYTEK KŁADY ŚCIAN 1 WERSJA B

INWENTARYZACJA KŁADY ŚCIAN 1

INWENTARYZACJA KŁADY ŚCIAN 2

INWENTARYZACJA RZUT

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 17.06.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie prac remontowych garaży polegających na wzmocnieniu elementów konstrukcyjnych obiektu przy ul. Norwida 19 w Poznaniu wraz z robotami towarzyszącymi.

 

Planowany termin wykonania dokumentacji: do IV kwartał 2021 roku.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Blok”

 1. Dąbrowskiego 18, 60-839 Poznań

NIP: 777-00-05-391

Tel.  61 847 32 21

e-mail: remonty@smblok.pl

 1. Przedmiot zamówienia:

Adres nieruchomości: ul. Norwida 19 w Poznaniu.

Zakres prac: „wzmocnienie elementów konstrukcyjnych  budynku garażowego, fundamentów i ścian wraz z robotami towarzyszącymi”.

 1. Podstawowe wymagania:
 • przed złożeniem oferty – przeprowadzenie wizji-rozpoznania na miejscu w obecności przedstawiciela Spółdzielni w celu ustalenia szczegółowego zakresu robót
 • wyliczenie całkowitych kosztów wykonania usługi wraz z robotami towarzyszącymi,
 • wykonanie prac zgodnie z projektem wykonawczym, który dostępny jest w siedzibie Zamawiającego,
 • wykonanie kosztorysu oferowanego z uwzględnieniem wszystkich prac towarzyszących jak np. transport, utylizacja odpadów
 • przywrócenie terenu robót do stanu zastanego z wywiezieniem i utylizacją materiałów odpadowych.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • potwierdzenie wykonania co najmniej trzech inwestycji, robót dotyczących wzmacniania elementów konstrukcyjnych budowli
 • oferent powinien wykazać, że posiada referencje niezbędne do wykonania pracy, tj. że wykonał w ostatnich trzech latach  co najmniej trzy usługi polegające na wykonaniu robót dotyczących wzmacniania elementów konstrukcyjnych budowli wraz z robotami towarzyszącymi
 • podpisanie oświadczenia o posiadaniu kadry kierowniczej mającej uprawnienia do prowadzenia robót i pełnienia funkcji kierownika budowy.
 1. Oferta powinna zawierać:
 • wycenę zakresu prac,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 • aktualne zaświadczenie z urzędu skarbowego oraz z ZUS lub KRUS o niezaleganiu należnych  składek  i podatków,
 • odpis z rejestru działalności gospodarczej.
 1. Zakres prac:
 • roboty przygotowawcze i zabezpieczające,
 • wzmocnienie fundamentów
 • wzmocnienie ścian
 • roboty towarzyszące
 • wywóz i utylizacja odpadów,
 • 7. Informacje dodatkowe:

    Podany powyżej zakres, przedmiar oraz wymagana dla kosztorysu oferowanego mają charakter pomocniczy. Oferta musi zawierać wszystkie elementy i koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające  z obowiązujących przepisów, norm, technologii, nawet te nie ujęte powyżej, a wymagane przepisami prawa.

    Oferty prosimy składać do dnia 15.07.2021r. drogą elektroniczną na adres remonty@smblok.pl lub w siedzibie S.M. „BLOK”.

    Powyższa data może ulec zmianie na wniosek przekładającego kosztorys.

    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

     Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” w Poznaniu zaprasza do składania ofert na montaż systemu monitoringu CCTV w dwóch budynkach na os. Norwida 17 i ul. Jeżyckiej 48.

    15.06.2021

    Oferta obejmować będzie montaż:

    • 2 kamer do obserwacji klatek wejściowych.
    • 2 kamer do obserwacji kabiny winylowej.

     

    Oferty prosimy przesyłać drogą e-mail: remonty@smblok.pl lub pocztą na adres:

    Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” ul. Dąbrowskiego 18, 60-839 Poznań.

     

    Oferty przesyłać do dnia: 31.07.2021r.

     

    Osoba do kontaktu:

    Romuald Jankowski kom. 790 208 241 lub 61 847 32 21 wew. 44.

    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” w Poznaniu prosi o przesłanie ofert na następujące tematy:
    06.05.2021 r.

    Drzwi wejściowe do budynku przy ul. Niegolewskich 28, 30 –4  szt.

    –  drzwi  1 – skrzydłowe wykonane z profili stalowych o grubości ścianki 1,5 do 2,0 mm.

    –  kierunek otwierania / prawe – wewnątrz /

    –  wymiary – ok. szerokość 1140 mm wysokość 2140 mm

    –  wymiar w świetle przejścia 1000 mm x 2050 mm

    –  wypełnienie – szyba obustronnie bezpieczna / pakiet 2- szybowy /  –  dwukrotnie malowanie      proszkowo w kolorze RAL 8017

    –  wyposażenie

    *  klamka – gałka

    *  zamek podstawowy +obecna wkładka patentowa  do przełożenia w nowy zamek

    *  elektrozaczep   z możliwością regulacji

    *  samozamykacz ramieniowy GEZE 2000  z podwójną regulacją (zamykanie + docisk)

    *  odbój

    *  stopka podporowa

    –  dodatkowo demontaż drzwi zewnętrznych z obróbką po demontażu

    –  produkt musi spełniać wymogi CE

     

    – drzwi na 3 zawiasach

    – dla uzyskania wymaganych wymiarów konieczne powiększenie istniejących otworów drzwiowych

     

    Oferty prosimy przesyłać do dnia: 15.07.2021 r.

    Przed złożeniem oferty konieczna konsultacja z Działem Technicznym SM ”BLOK”.

    tel.: 790 208 241

    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Zgłoś awarię