Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Oferta Pracy – Specjalista ds.Prawnych i Członkowskich

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” w Poznaniu obecnie poszukuje kandydata/ki na stanowisko:

Specjalista ds. Prawnych i Członkowskich.

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

  • przygotowywanie i prowadzenie umów oraz rejestrów,
  • wydawanie zaświadczeń dla mieszkańców,
  • prowadzenie spraw terenowych Spółdzielni,
  • opracowywanie projektów regulaminów, umów i instrukcji – uzgadnianie ich z radcą prawnym i bezpośrednim przełożonym, a następnie przedkładanie ich do zatwierdzenia odpowiedniemu organowi Spółdzielni,
  • zgłaszanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Niezbędne wymagania:

– wykształcenie wyższe prawnicze

– znajomość pakietu Office

– samodzielność , zaangażowanie i sumienność

Oferujemy:

– stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o pracę,

– korzystanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

– możliwość udziału w szkoleniach,

– możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

Oferty można przesłać pocztą, mailem lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółdzielni ul. Dąbrowskiego 18.

Telefon kontaktowy :  61-847-32-21

Wszystkich aplikujących Kandydatów prosimy o obowiązkowe zawarcie w CV następującej formuły: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” 60-839 Poznań ul. Dąbrowskiego 18 , dla realizacji obecnego procesu  rekrutacyjnego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014, Nr 1182 z późn. zm.).