Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Oferta Pracy – Kierownik Działu Technicznego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” w Poznaniu obecnie poszukuje kandydata na stanowisko:

Kierownika Działu Technicznego.

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

  •  kierowanie i nadzorowanie pracy konserwatorów
  •  przyjmowanie i sprawdzanie dokumentów w trakcie odbioru obiektów od wykonawców  
  •  prowadzenie rejestrów zgłoszonych usterek i wad.
  •  prowadzenie dokumentacji projektowej, archiwizacja dokumentacji technicznej i odbiorczej budynków, budowli oraz dokonywanie jej uzupełnień o remonty i konserwacje;
  • prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem i wykonawstwem robót r威而鋼 emontowych,
  • znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ

Niezbędne wymagania:

– wykształcenie wyższe techniczne

– znajomość pakietu Office

– samodzielność , zaangażowanie i sumienność

Oferujemy:

– stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o pracę,

– korzystanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

– możliwość udziału w szkoleniach,

– możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

Oferty można przesłać pocztą, mailem lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółdzielni ul. Dąbrowskiego 18.

Telefon kontaktowy :  61-847-32-21

Wszystkich aplikujących Kandydatów prosimy o obowiązkowe zawarcie w CV następującej formuły: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” 60-839 Poznań ul. Dąbrowskiego 18 , dla realizacji obecnego procesu  rekrutacyjnego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014, Nr 1182 z późn. zm.).