Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Oferta pracy – Gospodarz domu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” poszukuje pracowników na stanowisko – Gospodarz domu.

Miejsce wykonywania pracy Poznań – Jeżyce.

Zakres zadań to m.in.:

– prace porządkowe w budynku oraz na terenie przyległym do wyznaczonej posesji,

– doręczenie korespondencji mieszkańcom,

– zgłaszanie usterek do administracji.

Wymagania niezbędne :

– sumienne , staranne wykonywanie obowiązków,

– odporność na stres,

– odpowiedzialność , systematyczność.

Oferujemy umowę zlecenie / umowę o pracę.

Praca na cały etat.

Wynagrodzenie 3010,00 zł brutto.

Oferty można do dnia 31 października br. przesłać pocztą , mailem lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółdzielni ul. Dąbrowskiego 18. Telefon kontaktowy : 61-847-32-21

Wszystkich aplikujących Kandydatów prosimy o obowiązkowe zawarcie w CV następującej formuły: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” 60-839 Poznań ul. Dąbrowskiego 18, dla realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych ( DZ.U. z 2014, Nr 1182 z późn.zm.).