Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Oferta pracy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” poszukuje pracownika na stanowisko gospodarz domu.

Miejsce wykonywania pracy Poznań – Jeżyce.

Zakres zadań to m.in.:

–  prace porządkowe w budynku oraz na terenie przyległym do wyznaczonej posesji,

–  doręczanie korespondencji mieszkańcom,

–  zgłaszanie usterek do administracji.

Wymagania niezbędne :

– sumienne, staranne wykonywanie obowiązków,

– odporność na stres,

– odpowiedzialność, systematyczność.

Oferujemy umowę zlecenie / umowę o pracę.

Oferty można do dnia 31 stycznia b.r.  przesłać pocztą, mailem lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółdzielni ul. Dąbrowskiego 18.

Telefon kontaktowy :  61-847-32-21

Wszystkich aplikujących Kandydatów prosimy o obowiązkowe zawarcie w CV następującej formuły: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” 60-839 Poznań ul. Dąbrowskiego 18 , dla realizacji obecnego procesu  rekrutacyjnego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014, Nr 1182 z późn. zm.).