Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Oferta Pracy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” poszukuje osób do sprawowania ogólnego dozoru nad nieruchomością.

Zakres zadań to m.in.:

– prace porządkowe w budynku oraz na terenie przyległym do wyznaczonej posesji,                                                                     

– doręczanie korespondencji mieszkańcom,

– zgłaszanie usterek do administracji.

Wymagania niezbędne :

– sumienne, staranne wykonywanie obowiązków,

– odporność na stres,

– odpowiedzialność , systematyczność.

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie ze stawką godzinową.  

Praca dotyczy głównie umów na czas nieobecności gospodarzy domów jako praca dodatkowa. Niewykluczony dłuższy okres zatrudnienia, również na umowę o pracę.

Zapraszamy wszystkich chętnych pragnących skorzystać z oferty do  sekretariatu Spółdzielni ul. Dąbrowskiego 18.

Telefon kontaktowy : 61-847-32-21