Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Norwida 17

Zarząd S.M. „BLOK” informuje, że w dniu 3 sierpnia 2021 r. w formie aktu notarialnego została zawarta umowa o oddanie gruntu przy ul. Norwida 17 w użytkowanie wieczyste oraz umowa przeniesienia własności budynku między Miastem Poznań a Spółdzielnią Mieszkaniową „BLOK”. W związku z czym Miasto Poznań oddało S.M. „BLOK” w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, licząc od 03.08.2021 r. do dnia 03.08.2120 r., na cel mieszkaniowy:

– działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 80/9, o łącznym obszarze 0,1953 ha,

– działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 128/9, o łącznym obszarze 0,0640 ha,

– działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 81/14, o łącznym obszarze 0,01377 ha.

Miasto Poznań przeniosło także na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” własność wzniesionego na tych działkach gruntu wielorodzinnego budynku mieszkalnego.