Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Komunikat – zmiany w zarządzie Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 22 lipca b.r. uchwałą nr RN 01-12-2021 z dniem 01 sierpnia 2021 r. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu S.M. „BLOK” Panią Aldonę Szawan.
Jednocześnie informuje, że Rada Nadzorcza S.M. „BLOK” w dniu 02 sierpnia b.r. uchwałą nr RN 01-13-2021 oddelegowała Pana Tomasza Kiczę do pełnienia funkcji członka Zarządu S.M. „BLOK”.