Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Komunikat – Iwona Sztompka

W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego pracę w SM „BLOK” zakończyła prowadząca sprawy członkowskie długoletnia pracownica Pani mgr inż. Iwona Sztompka. Pani Iwonie życzymy wszelkiej pomyślności i spokojnej emerytury!!!