Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Komunikat

Zarząd S.M. „BLOK” prosi o niezwłoczne usunięcie rowerów i innych rzeczy z części wspólnych budynku. Zabronione jest lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej.

Zakaz trzymania rowerów, wózków, mebli itd. na korytarzach wynika z przepisów przeciwpożarowych, a konkretnie z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z 2010 r. oraz z Regulaminu porządku domowego S.M. „BLOK”.

W przypadku nieuprzątnięcia wspomnianych przedmiotów do dnia 19.03.2021 r., zostaną one usunięte przez Spółdzielnię zgodnie z pkt. V ust. 4 Regulaminu porządku domowego S.M. „BLOK”.