Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Komunikat

W związku z nałożonymi ograniczeniami dotyczącymi rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 oraz stwierdzonymi przypadkami zakażenia COVID -19 pracowników Spółdzielni, w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” w Poznaniu przypomina, że w celu ograniczenia kontaktów bezpośrednich Administracja Spółdzielni jest nadal zamknięta dla interesantów.

W miesiącu styczniu 2021 r. nie będzie możliwości dokonywania w kasie Spółdzielni wpłat za używanie lokalu.

Za okres zamknięcia kasy nie będą pobierane odsetki za opóźnienia płatności za używanie lokalu.

Jednocześnie przypominamy, że w celu ułatwienia przekazywania zgłaszanych spraw w formie pisemnej na klatce schodowej przy wyjściu z każdego budynku znajduje się skrzynka pocztowa na korespondencję z Administracją.

Zaleca się zgłaszanie i załatwianie wszelkich spraw w drodze korespondencyjnej (pisemnie, telefonicznie lub e-mail’em).

Adres email: sekretariat@smblok.pl
Telefonicznie: Sekretariat 61 847 32 21
Dział Techniczny: 61 61 847 32 21 w. 44  remonty@smblok.pl
Dział Członkowsko-Mieszkaniowy: 61 847 32 21 w. 36 dcz@smblok.pl
Dział Czynszów: 61 84732 21 w. 35 czynsze@smblok.pl

W celu wyjaśnienia sprawy, która nie może być załatwiona w drodze porozumiewania się na odległość, jedynie wyjątkowo dopuszcza się możliwość bezpośredniego spotkania się interesanta z pracownikami poszczególnych działów Administracji Spółdzielni, po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu spotkania.

Termin spotkania należy uzgodnić telefonicznie określając temat sprawy:
– sprawy członkowsko – mieszkaniowe nr. tel. 61 847 32 21 w. 32 lub 36,
– sprawy czynszowe nr tel. 61 847 32 21 w. 35
– sprawy zadłużeń objętych postępowaniem sądowym nr tel. 61 847 32 21.

Poznań, 4 stycznia 2021 r.