Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Komunikat

Ustalenie zasad obsługi mieszkańców w sytuacji wzrastającej liczby zakażeń koronawirusem
Covid-19:
a. Gospodarze domów – w kontaktach z mieszkańcami obowiązujące są ogólne zasady zachowania określone we właściwych przepisach i wcześniejszych zaleceniach Zarządu.
b. Pracownicy DT – usuwanie awarii w lokalach mieszkalnych następuje po upewnieniu się, że są spełnione następujące warunki:
i. Żadna osoba z zamieszkujących nie może być zakażona koronawirusem, ani przebywać na kwarantannie,
ii. Lokal przed przybyciem pracowników DT winien być przewietrzony,
iii. W pomieszczeniu, w którym wystąpiła awaria może przebywać tylko jedna osoba z zamieszkujących dany lokal mieszkalny.
c. Pracownicy DT przy usuwaniu awarii w lokalach mieszkalnych oraz kontaktach bezpośrednich z mieszkańcami obowiązani są używać maseczek, rękawiczek jednorazowych, dezynfekować ręce płynami dezynfekcyjnymi oraz stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa przy przeciwdziałaniu zakażenia się koronawirusem COVID 19.
d. W pozostałym zakresie obsługi mieszkańców przez pracowników Administracji zasady się nie zmieniają. Kasa jest czynna w poniedziałki, kontakt w pozostałych sprawach wyłącznie po telefonicznym uzgodnieniu terminu.
e. Odbiór korespondencji adresowanej przez mieszkańców do Administracji Spółdzielni ze skrzynek znajdujących się klatkach schodowych w budynkach na os. Norwida i Dąbrowskiego 18 odbywa się tak jak w pozostałych budynkach, tj. jeden raz w tygodniu, w każdy poniedziałek.