Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Komunikat

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym,  przypominamy o konieczności ustawienia przygrzejnikowych głowic termostatycznych w pozycji pełnego otwarcia.

Ułatwi to naszym specjalistom technicznym na uzupełnienie wody w instalacji oraz pozwoli na skuteczne usunięcie powietrza ze zładu grzewczego.