Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Komunikat

Zarząd Spółdzielni informuje, że zakończył się spis stanu wodomierzy. Wszystkim, którzy w terminie przekazali stany liczników dziękujemy.

Pozostałe osoby, które dotąd nie przekazały stanu wodomierzy mogą tego dokonać za pomocą specjalnego formularza dołączonego do tego komunikatu.

W przypadku nie przekazania stanu wodomierzy rozliczenie zużycia wody nastąpi zgodnie z § 12 Regulaminu dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za c.o. i podgrzanie wody użytkowej oraz zimną wodę w SM „BLOK”.