Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Komunikat

Mieszkańcy
Spółdzielni Mieszkaniowej „B LOK

Zarząd S.M. „B LOK ” zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców o bezpieczne korzystanie z instalacji sanitarno kanalizacyjnej.
W szczególności prosimy nie utylizować zużytych maseczek i rękawiczekpoprzez wrzucanie ich do kanalizacji.
Powyższe działanie mogłoby doprowadzić do niedrożności pionów kanalizacyjnych , a w przypadku ska żenia ko ronawirusem doprowadzić
do zakażenia wszystkich mieszkańców budynku