Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Komunikat

Mając na uwadze zaistniałe okoliczności związane z pandemią koronawirusa (COVID-19) i ograniczeniem możliwości bezpośrednich kontaktów, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” zwraca się wszystkich Członków z uprzejmą prośbą o przekazanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) w celu umożliwienia sprawnego przekazywania informacji i komunikatów oraz o wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji i komunikatów drogą elektroniczną.
Informację prosimy przekazać poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej Spółdzielni.