Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Informacja

Informujemy, że na e-boku zostały zamieszczone : Sprawozdanie finansowe 2022r w wersji pełnej i skróconej, Sprawozdanie Zarządu 2022r, oraz projekty Uchwał  na dzień 31 maja br. od nr 1 do nr 8. 

Zachęcamy do zapoznania się z w/w dokumentami.