Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Informacja – ważne

Dnia 28.02.2022r. Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Blok” Pani Aldona Szawan złożyła wypowiedzenie umowy o pracę . Tego samego dnia wypowiedzenie złożył również Pan Romuald Jankowski – Kierownik Działu Technicznego. W związku z powyższym Prezes oraz Kierownik Działu Technicznego serdecznie dziękują za dotychczasową współpracę, a wszystkim Spółdzielcom życzą powodzenia i samych sukcesów w życiu prywatnych oraz osobistym na najbliższe dni, miesiące i lata.