Zarząd informuje, że dnia 30 marca 2022r., pani Aldona Szawan złożyła rezygnację z funkcji Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK”. Rezygnacja wywoła skutek prawny na koniec dnia 31 marca 2022r. godz.24:00.