Uchwałą Rady Nadzorczej NR.13/2023 z dnia 26.01.2023r, zakończono postępowanie kwalifikacyjne- konkurs na Prezesa Zarządu SMB, bez wyłonienia kandydatów i wyboru Prezesa Zarządu.

Zgłoś awarię