Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Informacja

Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” w Poznaniu deleguje członka Rady Nadzorczej – Annę Gogołek do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu Spółdzielni.

Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Zarządu następuje z dniem 1 marca 2022 r. i będzie trwało do momentu rozpoczęcia sprawowania funkcji Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych – nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.