Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Informacja

Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” w Poznaniu deleguje członka Rady Nadzorczej – Beatę Staszewską  do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu Spółdzielni.

Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Zarządu następuje z dniem 11 kwietnia 2022 r. i będzie trwało do momentu rozpoczęcia sprawowania funkcji Prezesa Zarządu – nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.