Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Informacja

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” informuję , że dnia 17.01.br. Zastępca Prezesa Zarządu , Dyrektor ds. eksploatacji Pan Robert Kubiak, złożył rezygnacje z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu oraz wypowiedział umowy o prace ze skutkiem na dzień 28.02.2023 roku.