Zgodnie z wnioskami mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK”, na e- boku zostało umieszczone Sprawozdanie Zarządu za 2021rok oraz Sprawozdanie finansowe za 2021rok przygotowane przez mgr Aldone Szawan.

Zgłoś awarię