Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla spełniających łącznie poniższe trzy warunki osób:

 • posiadających tytuł prawny do lokalu;
 • spełniających kryterium dochodowe;
 • zamieszkujących lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, należy złożyć wniosek w Poznańskim Centrum Świadczeń.

Dochód na osobę uprawniający do ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z uwzględnieniem powierzchni mieszkania i ilości osób zamieszkujących lokal, wynosi:

 • 1 563,60 zł (125% najniższej emerytury w gospodarstwie minimum 2-osobowym)
 • 2 189,04 zł (175% najniższej emerytury w gospodarstwie 1-osobowym)

UWAGA: od 01 marca 2021 r. najniższa emerytura wynosi 1 250,88 zł brutto (podstawa prawna: M.P. z dnia 11.01.2021 r. poz. 167).

POWIERZCHNIA NORMATYWNA MIESZKANIA uprawniająca do uzyskania dodatku mieszkaniowego:

 • 45,50 mkw. – 1 osoba (35,00 mkw. + 30%)
 • 52,00 mkw. – 2 osoby (40,00 mkw. + 30%)
 • 58,50 mkw. – 3 osoby (45,00 mkw. + 30%)
 • 71,50 mkw. – 4 osoby (55,00 mkw. + 30%)
 • 84,50 mkw. – 5 osób (65,00 mkw. + 30%)
 • 91,00 mkw. – 6 osób (70,00 mkw. + 30%)

Więcej niezbędnych informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: https://pcs.poznan.pl/pomoc-mieszkaniowa/dodatek-mieszkaniowy/ lub pod numerem telefonu: + 61 646 33 44.