Komunikat

Veolia Energia Poznań S.A. informuje, że w związku z koniecznością wykonania prac na sieci w dniu 16.03.2021 w godzinach 07:00-17:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła. Dotyczy adresu: Łukaszewicza Józefa 14. Przepraszamy za utrudnienia.

czytaj dalej

Komunikat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” informuje, że kasa będzie czynna 15.03.2021 r. oraz 22.03.2021 r. od godziny 7:30 do 15:30. W trakcie obsługi kasowej obowiązują aktualne zasady bezpieczeństwa dotyczące postępowania przed zarażeniem koronawirusem Covid-19 jak w...

czytaj dalej

Komunikat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” informuje, że w aplikacji internetowej elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK) zawarte są informacje o bieżącym saldzie. W przypadku chęci otrzymywania potwierdzenia sald w formie papierowej, prosimy o złożenie wniosku do...

czytaj dalej

Wybór oferty

SM „BLOK” dokonała wyboru oferty na wykonanie WLZ przy ul. Lodowej 34 A w Poznaniu. Została wybrana firma MEGA Piotr Mielcarek. Wszystkim, który wzięli udział i zaoferowali swoje usługi w wykonaniu tego tematu bardzo dziękujemy.

czytaj dalej

Zapytanie Ofertowe

Zamawiający, Spółdzielnia Mieszkaniowa Blok, Ul. Dąbrowskiego 18,60-839 Poznań zaprasza do złożenia oferty na: Opis przedmiotu zamówienia l. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w roku 2021  usługi polegającej na rocznym przeglądzie instalacji gazowej w...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie 5-cio letnich przeglądów elektrycznych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie 5-cio letniego przeglądu elektrycznego zgodnie  z...

czytaj dalej

KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” informuje, że kasa będzie czynna 15.02.2021 r. (poniedziałek) od godziny 7:30 do 16:00. W trakcie obsługi kasowej obowiązują aktualne zasady bezpieczeństwa dotyczące postępowania przed zarażeniem koronawirusem COVID-19 jak w...

czytaj dalej

Komunikat

Karta Dużej Rodziny – częściowe zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Z dniem 1 października 2019 r. weszły w życie zapisy Uchwały nr XLVII/247/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji...

czytaj dalej

KOMUNIKAT

W związku z nałożonymi ograniczeniami dotyczącymi rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 oraz stwierdzonymi przypadkami zakażenia COVID -19 pracowników Spółdzielni, w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej...

czytaj dalej

KOMUNIKAT

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „BLOK” uprzejmie informuje, że dnia 24 grudnia 2020 roku biura Administracji przy ulicy Dąbrowskiego 18 będzie nieczynne. Dział techniczny będzie czynny w godzinach od 7:00 do 15:00 W pozostałe dni pogotowie MPGM tel. 61 657 96...

czytaj dalej

Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów W Nowym 2021 Roku życzą: Zarząd, Rada  Nadzorcza i pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej BLOK

czytaj dalej

KOMUNIKAT

W celu umożliwienia bezpiecznego dokonywania wpłat na poczet czynszu Zarząd SM Blok przypomina że w dniu 14.12.2020 roku, kasa Spóldzielni jest czynna w godzinach 7.30 - 15.30. Ze względu na Covid-19 prosimy o zachowanie szczególnych środków bezpieczeństwa.

czytaj dalej

KOMUNIKAT

W trosce o zdrowie naszych mieszkańców, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” w Poznaniu podejmuje kolejne działania profilaktyczne zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. Z dniem 2 listopada 2020 roku Administracja i Dział Techniczny...

czytaj dalej

KOMUNIKAT

  Ustalenie zasad obsługi mieszkańców w sytuacji wzrastającej liczby zakażeń koronawirusem Covid-19:a. Gospodarze domów – w kontaktach z mieszkańcami obowiązujące są ogólne zasady zachowania określone we właściwych przepisach i wcześniejszych zaleceniach...

czytaj dalej

KOMUNIKAT

W związku z napływającym ochłodzeniem Zarząd podjął decyzję o przyspieszeniu włączenia ogrzewania, które zostanie włączone 29 bm. W celu uniknięcia zapowietrzenia grzejników w fazie rozruchu centralnego ogrzewania pokrętła zaworów przy grzejnikach w mieszkaniach...

czytaj dalej

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT O WŁĄCZENIU CENTRALNEGO OGRZEWANIA Uprzejmie informujemy, że SM „BLOK” w Poznaniu złożyła wniosek do Firmy Veolia Energia Poznań S. A. o rozruch instalacji centralnego ogrzewania. W związku z tym rozpoczęcie sezonu grzewczego nastąpi 1 PAŹDZIERNIKA br. W...

czytaj dalej

Komunikat

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym,  przypominamy o konieczności ustawienia przygrzejnikowych głowic termostatycznych w pozycji pełnego otwarcia. Ułatwi to naszym specjalistom technicznym na uzupełnienie wody w instalacji oraz pozwoli na skuteczne...

czytaj dalej

KOMUNIKAT

Od 1 września 2020 roku selektywna zbiórka odpadów obowiązkowa Od 1 września 2020 roku selektywna zbiórka odpadów jest ustawowym obowiązkiem dla wszystkich właścicieli nieruchomości – nie ma możliwości niesegregowania odpadów komunalnych. Niedostosowanie się do tego...

czytaj dalej

Komunikat

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” w Poznaniu informuje, że od 1 sierpnia 2020 roku przez firmę Veolia Energia Poznań S.A. została wprowadzona nowa taryfa dla ciepła sieciowego, zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.19.2020.ASz1 z dnia 17...

czytaj dalej

Komunikat

Po przeanalizowaniu sytuacji epidemicznej i wynikających z niej zagrożeń Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” postanowił, że kasa będzie czynna w każdy poniedziałek od godziny 7:30 do 15:30.   W trakcie obsługi kasowej obowiązują aktualne zasady bezpieczeństwa...

czytaj dalej

Zgłoś awarię