Użytkowanie wieczyste ul.Norwida 17

Informacja dla mieszkańców Norwida 17 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,BLOK’’ informuje, że z dniem 08.03.2022 r. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał następującego wpisu: odłączona została część nieruchomości gruntowej i...

czytaj dalej

Informacja

Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” w Poznaniu deleguje członka Rady Nadzorczej – Annę Gogołek do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu Spółdzielni. Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Zarządu...

czytaj dalej

Oferta Pracy – Kierownik Działu Technicznego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” w Poznaniu obecnie poszukuje kandydata na stanowisko: Kierownika Działu Technicznego. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:  kierowanie i nadzorowanie pracy konserwatorów przyjmowanie i sprawdzanie dokumentów w trakcie odbioru...

czytaj dalej

Oferta Pracy – Specjalista ds.Prawnych i Członkowskich

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” w Poznaniu obecnie poszukuje kandydata/ki na stanowisko: Specjalista ds. Prawnych i Członkowskich. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku: przygotowywanie i prowadzenie umów oraz rejestrów,wydawanie zaświadczeń dla...

czytaj dalej

Dyżury dla mieszkańców S.M.”BLOK”

Informujemy, że dyżury dla mieszkańców S.M. „BLOK” prowadzone przez członków Rady Nadzorczej odbędą się w dniach: 14.03.2022r. o godz.: 15:00-16:00 oraz 28.03.2022r. o godz.:15:00-16:00. Serdecznie zapraszamy do biura Spółdzielni.

czytaj dalej

Oferta pracy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” poszukuje pracownika na stanowisko gospodarz domu. Miejsce wykonywania pracy Poznań – Jeżyce. Zakres zadań to m.in.: –  prace porządkowe w budynku oraz na terenie przyległym do     wyznaczonej posesji, – ...

czytaj dalej

Informacja

Zarząd informuje, iż 9 marca br. o godz. 14.30 na Cmentarzu Junikowskim odbędzie się pogrzeb śp. Lek. Michała Kucnera -wieloletniego członka Rady Nadzorczej oraz Komisji Technicznej Spółdzielni Mieszkaniowej "BLOK".

czytaj dalej

INFORMACJA – WAŻNE

Dnia 28.02.2022r. Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Blok" Pani Aldona Szawan złożyła wypowiedzenie umowy o pracę . Tego samego dnia wypowiedzenie złożył również Pan Romuald Jankowski - Kierownik Działu Technicznego. W związku z powyższym Prezes oraz Kierownik Działu...

czytaj dalej

Komunikat

Spółdzielnia Mieszkaniowa "BLOK" zachęca do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wykonania Funduszu remontowego na dzień 31.12.2021r, które zostały umieszczone na e-boku.

czytaj dalej

Oferta Pracy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” poszukuje pracownika na stanowisko gospodarz domu. Miejsce wykonywania pracy Poznań – Jeżyce. Zakres zadań to m.in.: -  prace porządkowe w budynku oraz na terenie przyległym do     wyznaczonej posesji, -  doręczanie...

czytaj dalej

Wyniki Referendum

Uprzejmie informujemy iż, w związku z przeprowadzanym w dniach 01.12.2021 r. – 31.12.2021 r. referendum w sprawie podjęcia decyzji o podziale działki nr 135 z arkusza 11, obręb Jeżyce w Poznaniu wśród członków Spółdzielni, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu w...

czytaj dalej

Dyżury dla mieszkańców S.M.”Blok”

Informujemy, że dyżury dla mieszkańców S.M. „BLOK” prowadzone przez członków Rady Nadzorczej odbędą się w dniach: 07.02.2022r. o godz.: 15:00-16:00 oraz 28.02.2022r. o godz.:15:00-16:00. Serdecznie zapraszamy do biura Spółdzielni.

czytaj dalej

Życzenia Świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej "Blok" życzą Państwu wielu radosnych i ciepłych chwil, odpoczynku przy rodzinnym stole oraz mnóstwa pomyślności w życiu prywatnym i...

czytaj dalej

KASA – styczeń, luty, marzec 2022r.

Zarząd S.M. „BLOK” informuje, że kasa będzie czynna w godzinach od 7:30 do 15:30 w następujących terminach:– styczeń – 17.01.2022 r. oraz 24.01.2022 r., – luty – 14.02.2022 r. oraz 21.02.2022 r., – marzec...

czytaj dalej

Rezygnacja Pana Jacka Wawrzyniaka

Zarząd informuje, że Pan Jacek Wawrzyniak zrezygnował z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "BLOK" oraz złożył wypowiedzenie umowy o pracę na stanowisku Dyrektora ds. Technicznych.

czytaj dalej

Rejestrowanie Walnego Zgromadzenia

Zarząd informuje, że przebieg obrad Walnego Zgromadzenia 2021 r. będzie utrwalany przy pomocy elektronicznych nośników informacji – zostanie nagrany dźwięk i obraz. Nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia będą udostępnione Członkom Spółdzielni w ciągu 30 dni...

czytaj dalej

Walne Zgromadzenie

W związku z niezasadnym kwestionowaniem przez część członków Rady Nadzorczej prawidłowości doręczenia powiadomień o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Zarząd informuje, że termin Walnego Zgromadzenia wyznaczony na dzień 24.10.2021 r. nie ulega zmianie. Serdecznie...

czytaj dalej

Zgłoś awarię