Informujemy, że Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej “BLOK” w dniu 11. 04. 2019 roku podjęła uchwałę o powołaniu Głównej Księgowej  Pani mgr Aldony Szawan w skład Zarządu  SM “BLOK” na Zastępcę Prezesa Zarządu.

Pani  Aldonie Szawan gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy.