Kliknij aby zobaczyć Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków 2019

 

Pełnomocnictwo.

Podstawa prawna: ustawa dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Art. 83 ust. 11.

Członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia.

Kliknij aby pobrać formularz Pełnomocnictwo na Walne Zgromadzenie Członków 2019

 

 

Informacja dodatkowa:

Z uwagi na obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, uchwały i protokoły obrad organów Spółdzielni, a także protokoły z lustracji i roczne sprawozdania nie będą zamieszczane na stronie internetowej Spółdzielni do czasu jej zmodernizowania, pozwalającego na dostęp logowany tylko dla członków Spółdzielni. Wszystkie te dokumenty są dostępne do wglądu w siedzibie Spółdzielni w godzinach 09:00 – 15:00.

Zgłoś awarię