Na odbywających się spotkaniach z mieszkańcami pojawiają się pytania dotyczące kosztów opłat za wody opadowe i roztopowe.

 Poniżej wyjaśniamy zasady obowiązujące Spółdzielnię Mieszkaniową „BLOK” w rozliczeniach ze Spółką Aquanet.

 

 1. Wysokość ceny jest jednolita dla całego m. Poznań i wyrażona jest jako kwota za 1 m3. odprowadzonych wód opadowych. Do ceny jest doliczony jest podatek Cena ta została ustalona w wysokości 5,81 zł brutto.
 2. Za ilość wód opadowych, określonych w umowie (z Aquanetem), uważa się ilość wyliczoną na podstawie iloczynu powierzchni spływu dla wód opadowych, będących skutkiem opadów atmosferycznych oraz średniorocznego wskaźnika opadów atmosferycznych dla terenu m. Poznania liczonego za okres ostatnich 10 lat, zgodnie z danymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki w Poznaniu.
 3. Łączna powierzchnia spływu z nieruchomości jest wyrażona w m ² jako suma powierzchni dachów i innych powierzchni, z której mogą być odprowadzane wody opadowe do urządzeń kanalizacyjnych Spółki Aquanet i wynosi

(przykład):

 • – 2144,42 m ² łącznej powierzchni spływu, z czego:
  • – powierzchnia dachów wynosi: 966,73 m²,
  • – powierzchnie inne (utwardzone) wynosi: 1179,69 m² (chodniki, parking, droga wewn.).
 1. Średnioroczny wskaźnik opadów atmosferycznych dla miasta Poznania za lata 2007-2016 wyniósł 0,573 m3/m ². Zatem wskaźnik miesięczny opadów, obowiązujący od 01. 01. 2018 roku wynosi 0,04775 m3/m².
 2. Na podstawie powyższych danych można wyliczyć łączną kwotę, jaką mają do zapłacenia mieszkańcy danej nieruchomości.
 3. Wzór jej wyliczania jest następujący:
 • 2144,42 m² x 0,04775 x 5,38zł + 8%VAT = 594,9620 zł / 2793 m² powierzchni mieszkań=0,2130 zł/m² miesięcznie x powierzchnia mieszkania= kwota do zapłacenia przez każdego mieszkańca za wody opadowe.

 

 1. Miejscem odbioru wód opadowych jest punkt włączenia przewodów kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ogólnospławnej – w przypadku odbioru wód opadowych za pomocą przewodu, lub wlot do sieci kanalizacji ogólnospławnej, przez który pośrednio odprowadzane są wody opadowe – w przypadku odbioru wód opadowych powierzchniowo.

Zgłoś awarię