Zapytanie Ofertowe

Zamawiający, Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK”, ul. Dąbrowskiego 18, 60-839 Poznań zaprasza do złożenia oferty na : Opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług kominiarskich w 2021r w budynkach będących w trwałym zarządzie Spółdzielni...